วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ในชีวิตจริงเรา
เลือกบทตัวเอกหรือบทตัวร้ายไม่ได้
ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์